Wynajmujący – Fargelet Dariusz Rudziński
Najemca – podmiot korzystający z usług firmy Fargelet

 1. Najemca jest odpowiedzialny za udostępnienie miejsca dostawy i/lub montażu wynajętego sprzętu w ustalonym terminie; brak dostępu, który skutkuje opóźnieniem montażu powoduje przełożenie lub anulowanie wynajmu/montażu z winy Najemcy.
 2. Brak bezpośredniego dostępu do miejsca montażu namiotów oraz wyposażenia, który powoduje konieczność ich przenoszenia lub przewożenia, wiąże się z dopłatą uzależnioną od stopnia utrudnienia, której wysokość jest ustalana w porozumieniu z Najemcą.
 3. Montaż namiotów wymaga równego podłoża (bez dołów, uskoków, krawężników i innych nierówności lub przeszkód np. elementów architektury ogrodowej lub roślin). W przypadku wątpliwości Wynajmującego dotyczących powierzchni montażu, konieczne są wspólne wizja lokalna. Oględziny i montaż na terenie nierównym jest dodatkowo płatny i nie zawsze jest możliwy, dlatego musi być zgłoszony przed podpisaniem Umowy.
 4. Montaż namiotu na podłożu utwardzonym musi być zgłoszony przez Najemcę przed podpisaniem Umowy, dodatkowy koszt zastosowania obciążników to 150 zł dla jednego namiotu bankietowego.
 5. Dowóz i odbiór przedmiotu najmu, następuje środkami transportu Wynajmującego.
 6. Przedmiot najmu wypożyczany jest na jedną dobę, chyba że Strony Umowy ustalą inaczej.
 7. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. W razie zniszczenia lub utraty sprzętu Najemca zobowiązuje się do doprowadzenia przedmiotu najmu do stanu z dnia montażu lub zapłaty gotówką Wynajmującemu wartości wykazanej w Umowie za dany przedmiot, który został utracony lub uległ zniszczeniu.
 8. Najemca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wynajmowanego sprzętu powstałe w okresie wynajmu, takie jak rozdarcia, rozcięcia, uszkodzenia konstrukcji i zabrudzenia trudne lub niemożliwe do usunięcia (np. powstałe z flamastrów, taśmy klejącej, farb, tłuszczów, itp.) i to zarówno te, które spowodowane są działaniem Najemcy, jak również działaniem osób trzecich niezwiązanych z Najemcą oraz czynnikami atmosferycznymi (silny wiatr, burza, zalanie, itp.)
 9. Zabronione jest używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. używanie namiotów do zadaszenia grilla, zadaszenia prac budowlanych, użytkowania namiotów jako pomieszczenia magazynowego lub używanie krzeseł tapicerowanych oraz stołów i ławek bez zadaszenia.
 10. Najemca akceptuje fakt, że montaż/demontaż namiotów może zostać wstrzymany lub całkowicie odwołany jeżeli warunki pogodowe (np. wiatr o prędkości powyżej 30 km/h) nie pozwolą na bezpieczne wykonywanie prac montażu/demontażu.
 11. Najemca akceptuje fakt, że użytkowanie namiotów musi zostać wstrzymane jeżeli prędkość wiatru przekracza 20 m/sek. W przypadku wystąpienia silnego wiatru i/lub opadów atmosferycznych poszycie namiotu musi być szczelnie zamknięte.
 12. Najemca zobowiązany jest do zwrotu czystego sprzętu cateringowego i zastawy stołowej.